Trụ sở chính:

- Doanh nghiệp: ĐIỆN GIA DỤNG HOÀN CẦU

- Điện thoại: 946898495

- Website: http://www.dienhoancau.com/

(Xem trên bản đồ)